Ragnar เปิดโอกาสให้คุณ

พึ่งเรียนจบ ประสบการณ์น้อย หางานยาก?
จบไม่ตรงสายแต่อยากเป็น DevOps?

Work Life Balance

Good Community​

New Graduate

Ragnar Employee
Welcome To Ragnar Corporation

About Ragnar

เราคือบริษัทที่รวบรวม Start-up สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมีจุดมุ่งมายเดียวกันในการผลักดันสังคมไทยให้กลายเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยทางด้าน Cybersecurity นอกจากนี้ เรายังมีพื้นที่สำหรับ Long-Live Learning ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้และสร้างสรรค์เพื่อสร้างสิ่งที่ดีให้แก่สังคมไทยอย่างมืออาชีพ

What We Do

Ragnar Product

t-reg - Thailand Regulatory Platform เป็นแพลตฟอร์มสำหรับองค์กร ที่ต้องการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย
บริษัท Ragnar corporation ได้ออกแบบ Methodology 3.0 หรือขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA) ที่มีชื่อว่า 3E Framwork ซึ่งเป็นขั้นตอนในการดำเนินโครงการ PDPA โดยใช้ t-reg Platform เข้ามาจัดการข้อมูล เพื่อให้การทำ PDPA ง่ายกว่าเดิมและสามารถดำเนินโครงการได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงไม่ว่าจะมีกฎหมายลูกออกมา หรือมีการแก้ไขกฎหมาย t-reg สามารถอัพเดตตามกฎหมายได้ ทำให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ในระยะยาว

iLog - intelligent log management platform Platform สำหรับจัดเก็บ Log ที่มากด้วยคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็น การเก็บ Log เพื่อ Comply กฎหมายต่างๆ หรือการเก็บ Log เพื่อน Visualize ข้อมูลในองค์กร

SECAP - Cybersecurity Awareness Platform เพื่อความปลอดภัยทาง Cybersecurity ที่ไม่สามารถป้องกันได้ด้วยเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยการที่พนักงานภายในองค์กรณ์มีความรู้ไม่เพียงพอก็ถือเป็นความเสี่ยงที่แทบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ด้วยเหตุผลนี้เอง การสร้างความตระหนักรู้ของพนักงานภายในองค์กรณ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นอันดับต้นๆ Ragnar corporation จึงสร้าง Platform ที่เข้ามาช่วยสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรในประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถวัดผลได้จริงไม่ว่าจะด้วยการ Phishing Simulator หรือด้วย Test และวีดิโอต่างๆ แล้วสรุปผลให้เป็น Visualization Dashboard

V-Insight - Virtual Cybersecurity Operation Center คือ Hybrid Service Platform ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย Machine Learning Engine 

 • Machine Learning
 • Threat Intelligence
 • Behavior base
 • IR Service
 • Threat Summary Report

Trust Vision เรามุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมในแต่ละระดับเพื่อสร้างสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม สร้างคนได้ยอดเยี่ยม สร้างทีมได้ยอดเยี่ยม ด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ไม่เหมือนใครได้อย่างตรงจุด

How We Work

Core Value

Be Direct

เราทั้งให้และรับ feedback เรื่องงานกันอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะมันทำให้เราเข้าใจกันได้เร็วที่สุดและยังสบายใจในการทำงานอีกด้วย

Keep Integrity

เราทำตามที่พูดและรักษาความสมบูรณ์ของมัน นั่นเพราะความเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการทำงาน เราเชื่อว่าการรักษา Integrity จะทำให้เราสำเร็จอย่างยั่งยืน

Growth Mindset

เราพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอๆ นั่นเพราะเราเชื่อว่าองค์กรจะเจริญเติบโตได้ก็ต่อเมื่อเราพัฒนาบุคคลากรให้เติบโตไปพร้อมๆกัน

Be Proactive

เราทำงานเชิงรุกและรับผิดชอบผลของมัน 100% นั่นเพราะเราเชื่อว่าการพยายามทำสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีที่สุดโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ จะส่งผลดีกับทั้งเราเอง ลูกค้าและทั้งอุตสาหกรรม

Happy Work Happy Life

Life At Ragnar

Job Description

ตำแหน่งนี้เหมาะกับใคร

เรากำลังมองหา DevOps. Engineer รุ่นใหม่ไฟแรงที่หลงไหลในการทำงานสนุก ลุกนั่งสบาย ชอบในการรับฟังและออกความคิดเห็น มีใจรักในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา มาร่วมส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาสังคมไทยให้กลายเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยทางด้าน Cybersecurity ซึ่งคนที่เรามองหานั้น

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ด้านคอมพิวเตอร์) Computer Engineering, Computer Science หรือ Computer/IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ การพัฒนาโปรแกรม ไม่จำเป็นต้องจบจากสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้
 • ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ ๆ และสามารถหาความรู้ด้วยตัวเองได้
 • ทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน Network, Linux
 • มีความรู้พื้นฐานในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมและอื่นๆ (อย่างน้อย 2 Skill) อาทิ

Programming Skills

HTML

Java Script Framwork

Python

CSS Framework

Other Experience

GIT

Mongo DB

AWS (ec2 ,S3 ,Lambda)

Docker

Jenkins

Elasticsearch

Job Responsibility

DevOps. Engineering ที่ Ragnar ต้องทำอะไรบ้างนะ ?!

 • พัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานได้ตรงตาม Requirement
 • ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาระบบ Web Application, Web service API, User Interface ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานร่วมกับทีม Project Manager, Developer, UX/UI เพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนด
Perk&Benefits​

สวัสดิการแน่นตลอดปี

ค่าน้ำมันรถ

ค่าเดินทาง

โบนัสตามผลงาน/
ผลประกอบการ​

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

เงินช่วยเหลือค่าหอพัก

เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

การฝึกอบรมพนักงาน

ค่าโทรศัพท์

ประกันสังคม/ประกันสุขภาพ

ชุดยูนิฟอร์ม

ลาบวช

เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ

" ถ้าคุณเชื่อมั่นในการพัฒนาตน เป็นทั้งผู้รับฟัง และผู้ให้
เราต้องการให้คุณเป็นส่วนหนึ่ง และก้าวไปกับเรา "

จะรออะไร !!

Biztown Ladprao 2521/7 Ladprao Road, Klongchawkhunsing, Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand

กรอกใบสมัคร