Ragnar Corporation Company Limited

About Us

Ragnar Employee

เราทำงานกันแบบไหน ?

เราเป็นบริษัท ที่ก่อตั้งมาในรูปแบบของ Start up เพื่อก้าวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงธุรกิจแบบเก่าเราทำงานทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber-Attacks) และ สร้างการป้องกันทางไซเบอร์ (Cyber Security)ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมา

ทำไมลูกค้าถึงเลือกเรา ?

นอกจากนี้เรามีบริการให้คำปรึกษาในการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล การออกแบบระบบการติดตั้งการดำเนินงาน และการบริหารโครงการรวมถึงการให้บริการหลังการขายและการสนับสนุนการฝึกอบรมและการบริหารสำหรัองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

The work we love

เราเป็นองค์กรณ์คำนึงถึงการเติบโตของบุคลากรภายในองค์กร ไปพร้อม ๆ  กับบริษัท โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคคลเพื่อทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าในทุก ๆ ด้าน ด้วยการนำ Framework ที่มีประสิทธิภาพ เช่น OKRs ทำให้คนในองค์กรทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดไอเดียใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา Product ที่ใช้งานง่ายและทันสมัย