Ragnar Corporation Company Limited

Part 1: ทำความรู้จักกับแชทบอท

881e6651881085.58fd911b65d88
Table of Contents

แชทบอทคืออะไร

แชทบอทคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการสร้างบทสนทนากับมนุษย์อัตโนมัติ ผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันได้มีอิทธิพลต่อวงการธุรกิจและเทคโนโลยี ด้วยความที่เราจะต้องมีการเชื่อมต่อและสื่อสารกันตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือแม้แต่กระทั่งตัวเราเอง อย่างการมีผู้ช่วยส่วนตัว เช่น Siri, Alexa หรือแม้แต่ Google Assistant  

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคที่ทุกอย่างเป็นดิจิตอล ความเร็วในการสื่อสารและการได้รับข้อมูลที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ การจะสร้างโอกาสทางธุรกิจคือการชิงความอยากรู้ของผู้บริโภค การใช้งานที่สะดวกสบาย หรือแม้แต่กระทั่งการใช้งานที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล (Personalized) ในบทความนี้จะพูดถึงสิ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจอย่างแชทบอทซึ่งในซีรีย์ของบทความจะประกอบไปด้วย 4  บทความหลักๆ ครับ

บทความแรกคือ แนะนำแชทบอท

บทความที่สอง คือ แนะนำการใช้งานของ Dialogflow

บทความที่สามคือ ลงมือสร้างแชทบอทด้วย Dialogflow

บทความที่สี่คือ เชื่อมต่อแชทบอทกับระบบ Zoho 

แชทบอทเข้ามาช่วยอะไรบ้าง

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 • มีการตอบสนองลูกค้าที่ใช้บริการของเราอย่างอัตโนมัติ
 • มีตัวช่วยในการจัดการการค้นหา
 • มีหลายภาษาที่ให้เลือกใช้บริการ
 • ประหยัดเวลาในการตอบสนองลูกค้า
 • เพิ่มยอดเข้าชมของลูกค้าที่ใช้สินค้า
 • เป็นการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล

การทำงานของแชทบอท

ในการทำงานของแชทบอทจะทำงานด้วยวิธีการหา Pattern Matching เพื่อจำแนกข้อความ และเลือกตอบกับข้อความ โดยแชทบอทมี 3 ประเภทคือ

 • Rule-based Chatbot: บอทจะเลือกตอบเฉพาะคำถามที่ตรงคำตอบเท่านั้น
 • Independent (Keyword): บอทจะวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ต้องการอะไร และจะตอบคำถามที่เหมาะสม
 • NLP (Contextual) Chatbot: เป็นบอทที่ผสมระหว่าง Rule-based Chatbot และ Keyword Chatbot

ในปัจจุบันแชทบอทที่เก่งที่สุดจะเป็นประเภท Contextual Chatbot เนื่องจากเป็นระบบที่เกิดจากวิธีการของ Machine Learning ที่มีการ Train ตัวของแชทบอทด้วยภาษาของมนุษย์ การใช้เทคนิคนี้จะเรียกว่า Natural Language Processing หรือ NLP เป็นตัวช่วยวิเคราะห์และแยกแยะบริบท (Context) ของประโยคหรือบทสนทนาได้ ซึ่งส่วนประกอบของ Contextual Chatbot นั้นประกอบไปด้วยสองส่วนสำคัญคือ

 1. Intent Classifier – เป็นส่วนทำงานที่ช่วยบอทในการเข้าใจเจตนาของผู้ใช้
 2. Entity Extractor – เป็นส่วนที่สอนบอทให้สกัดคุณลักษณะข้อมูลสำคัญจากข้อความของผู้ใช้

แต่ในการ Train ข้อมูลด้วยเทคนิคของ NLP นั้นมีความซับซ้อนและต้องอาศัยทรัพยากรในการคำนวณที่สูงจึงทำให้ต้นทุนในการสร้างบอทสูงไปด้วย แต่เราก็ยังมีความโชคดี ด้วยความที่การเติบโตของโลกแชทบอทมีการพัฒนาขึ้นตลอดเวลา จึงมีแพลตฟอร์มที่จะช่วยออกแบบแชทบอทและช่วย Train ข้อมูลเพื่อให้บอทของเราเก่งขึ้นหลายแพลตฟอร์ม ในบทความหน้าเราจะมาพูดถึงแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมและใช้ง่ายอย่าง Dialogflow กันครับ

Share to your friends

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Recent Post
Part 1: ทำความรู้จักกับแชทบอท

แชทบอทคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการสร้างบทสนทนากับมนุษย์อัตโนมัติ ผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบอินเตอร์เน็ต

Read More »